Giao lưu sinh hoạt cụm chuyên môn năm học 2017-2018

Đơn vị tổ chức Giao lưu sinh hoạt cụm chuyên môn vào ngày 29 tháng 03 năm 2018, Cụm số 1 bao gồm các trường: Mầm non Tháp Mười – Mầm non Mỹ Đông – Mẫu giáo Thạnh Lợi.

Các cô được tham gia dự giờ các tiết dạy về lĩnh vực Tình cảm Kỹ năng xã hội – Thẩm mỹ, cùng nhau trao đổi học hỏi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động thực tế tại đơn vị đăng cai.

Các cháu tham gia biểu diễn văn nghệ chào mừng các cô về dự giao lưu sinh hoạt cụm.

e82fa98f19da34587d21e354424eda6f

eff5353733ec2109820f13bc62a023ec ce6a3a759c9eef1f5cd13640e01e4913

Hoạt động góp phần cho cán bộ quản lý, giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm giúp nâng cao chuyên môn để phục vụ công tác tốt hơn./.