Hội Thi Văn Nghệ quần Chúng chào mừng ngày 30 tháng 4 năm 2018.

Nhằm tham gia vào hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Chi đoàn trường Mầm Non  tham gia vào hoạt động văn nghệ quần chúng do liên ngành Phòng Giáo Dục và Đào Tạo, Liên Đoàn Lao Động và Trung Tâm Văn Hóa huyện Tháp Mười phối hợp tổ chức. fac60bbdf7417fc2a20011d8b9b93e09 fca644fbe819e36a367d99c2421cb7c4

Tham gia Hội thi với tinh thần giao lưu học hỏi cùng các đơn vị bạn qua các bài hát, múa, nhằm ghi nhớ công ơn ông cha ta trong thời kháng chiến, nhằm dành lại độc lập cho dân tộc. Kết quả đơn vị đạt Giải III toàn đoàn./.