Hội Thi Bé Khỏe Măng non cấp huyện năm học 2017 – 2018.

Hội thi bé khỏe măng non cấp huyện được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2018, địa điểm tổ chức tại Trường Mầm Non Tháp Mười.

Hội thi gồm có các bé độ tuổi 5 – 6 tuổi đến từ 19 trường mầm non, mẫu giáo của huyện Tháp Mười tham gia. Trong đó, đơn vị trường Mầm Non Tháp Mười được vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức.

9f91bc2053058b3bc494d07099a37f7b d217c8c2ac3dc6b063af8b37228a6283 e2fdcdc13d0fe991a1522c7d33fac807 f1d64a0c2e3524e897cbc3ac7d76ad86

Hội thi giúp các cháu được giao lưu, học hỏi lẫn nhau về một số kĩ năng tự rèn luyện, tự phục vụ, hình thành cho trẻ ý thức nêu cao tinh thần đoàn kết, nhân ái./.